EN FR NL

Recht op commissievergoeding makelaar

In een vonnis van 30 maart 2020 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank geoordeeld dat een makelaar die met medeweten van de verkoper-eigenaar ten aanzien van kandidaat-kopers bewust vaag blijft over het gegeven dat er achter het te koop staande onroerend goed ooit een verkaveling zou kunnen komen, zijn recht op zijn commissievergoeding behoudt indien de koper later ten gevolge van deze op het moment van de ondertekening niet-gekende informatie de onderhandse verkoopovereenkomst wenst te ontbinden of andere voorwaarden wenst te bekomen.

Indien de verkoper weet dat zijn makelaar onvolledige informatie geeft aan kandidaat-kopers en de verkoper deze werkwijze gedoogt of goedkeurt, dan kan deze verkoper dit later bij eventuele discussie met de koper niet aanwenden tegen deze makelaar.

Meer informatie: Mr. Roel Anciaux – r.anciaux@mileslegal.eu

info@mileslegal.eu Tel : +32 (0)2 204 56 11 Fax : +32 (0)2 791 93 32 13, rue des Sablons

1000 Bruxelles
Meise [plan] Hoogstraat 57/1, 1861 Meise
Tel : +32 (0)475 47 95 89
meise@mileslegal.eu
Overijse [plan] Rubensdreef, 12, 3090 Overijse
Tel : +32 (0)476 88 36 51
Accès Bruxelles : Metro Louise [lignes 2,6] | Tram : 92,93 | Bus : 27,33,95 | Train : Bruxelles Chapelle, Bruxelles Centrale

Pour parquer votre vélo dans notre garage situé rue Coppens n° 16 A à 1000 Bruxelles, veuillez nous en aviser par e-mail et former le n° d’appel du cabinet à votre arrivée.
A propos Compétences Avocats Honoraires News Contacts

Cookies

Nous utilisons des cookies pour nous permettre de mieux comprendre comment le site est utilisé. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez cette politique.

Ok