EN FR NL

Recht op commissievergoeding makelaar

In een vonnis van 30 maart 2020 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank geoordeeld dat een makelaar die met medeweten van de verkoper-eigenaar ten aanzien van kandidaat-kopers bewust vaag blijft over het gegeven dat er achter het te koop staande onroerend goed ooit een verkaveling zou kunnen komen, zijn recht op zijn commissievergoeding behoudt indien de koper later ten gevolge van deze op het moment van de ondertekening niet-gekende informatie de onderhandse verkoopovereenkomst wenst te ontbinden of andere voorwaarden wenst te bekomen.

Indien de verkoper weet dat zijn makelaar onvolledige informatie geeft aan kandidaat-kopers en de verkoper deze werkwijze gedoogt of goedkeurt, dan kan deze verkoper dit later bij eventuele discussie met de koper niet aanwenden tegen deze makelaar.

Meer informatie: Mr. Roel Anciaux – r.anciaux@mileslegal.eu

voir le site
info@mileslegal.eu Tel : +32 (0)2 204 56 11 Fax : +32 (0)2 791 93 32 Zavelstraat 13
1000 Brussel
Meise [plan] Hoogstraat 57/1, 1861 Meise
Tel : +32 (0)475 47 95 89
meise@mileslegal.eu
Overijse [plan] Rubensdreef, 12, 3090 Overijse
Tel : +32 (0)476 88 36 51
Toegang Brussel : Metro Louisa [lijnen 2,6] | Tram : 92,93 | Bus : 27,33,95 | Trein : Brussel-Kapellekerk, Brussel-Centraal

Wij voorzien de mogelijkheid om uw fiets in onze garage in de Coppensstraat 16 A, 1000 Brussel te plaatsen. Gelieve ons op voorhand per e-mail hiervan te verwittigen en ons te telefoneren bij uw aankomst.
Over ons Rechtsdomeinen Advocaten Honoraria News Contact

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren.

Ok