EN FR NL

De Corona-termijnenregeling in de burgerlijke procedures

1. Verjaringstermijnen en andere termijnen om een vordering in te stellen

Als deze termijnen verstrijken in de periode tussen 9/4/2020 en 3/5/2020 (*) worden ze verlengd tot 3/6/2020 (*)  - art. 1 § 1.

(*) Deze einddata kunnen bij een volgend KB worden aangepast om de periode te verlengen indien noodzakelijk.

2. Termijnen van rechtspleging (bijv. conclusies) of om een rechtsmiddel aan te wenden (bijv. hoger beroep) (ook in strafprocedures die enkel burgerlijke belangen betreffen)

Als deze termijnen verstrijken in de periode tussen 9/4/2020 en 3/5/2020 (*) worden ze verlengd tot 3/6/2020 (*) – art. 1 § 2.

(*) Deze einddata kunnen bij een volgend KB worden aangepast om de periode te verlengen indien noodzakelijk.

3. Gevolgen van deze verlenging voor vervaldatum van conclusietermijnen die volgen op de termijnen sub 2

Deze termijnen worden evenredig aangepast : dat is geen verlenging maar een verschuiving - art. 1 § 2.

Indien daardoor de laatste termijn verstrijkt minder dan één maand voor de vroeger vastgestelde rechtsdag, dan wordt deze laatste verdaagd met (min) een maand, conform art. 749 Ger.W.

4. Gevolgen voor spoedeisende zaken

Een (of meerdere) partij(en) kan bij gemotiveerd verzoek de rechter vragen om de verlenging van termijnen sub 2 (en dus ook sub3) uit te sluiten.  Rechter beslist soeverein – art. 1 § 3.

5. Wat de rechtsdagen betreft (ook in strafprocedures die enkel burgerlijke belangen betreffen)

  • Regel : Indien vastgesteld in de periode tussen 11/4/2020 en 3/6/2020 (*) die volledig in staat zijn (waarin alle conclusies neergelegd zijn) : worden van rechtswege in beraad genomen zonder mondeling pleidooi – art. 2 § Termijnen om stukken neer te leggen : art. 2 § 3.
    Sluiting van debatten : 1 maand na in beraadneming of na neerlegging dossiers.
    Maar steeds mogelijkheid voor rechter om na de in beraadneming nog ophelderingen te vragen over bepaalde punten binnen een bepaalde termijn – art. 2 § 4.
  • Uitzondering : partijen kunnen zich daartegen verzetten mits schriftelijk gemotiveerde kennisgeving – art. 2 § 2
    Indien alle partijen zich verzetten, dan wordt de zaak uitgesteld;
    Indien niet alle partijen zich verzetten, dan beslist de rechter, ofwel (i) behandeling, eventueel videoconferentie, (ii) uitstel, of (iii) toepassing van de regel (beraad zonder pleidooi).

 

Philip Van Doorn, advocaat-vennoot

info@mileslegal.eu Tel : +32 (0)2 204 56 11 Fax : +32 (0)2 791 93 32 Zavelstraat 13
1000 Brussel
Meise [plan] Hoogstraat 57/1, 1861 Meise
Tel : +32 (0)475 47 95 89
meise@mileslegal.eu
Overijse [plan] Rubensdreef, 12, 3090 Overijse
Tel : +32 (0)476 88 36 51
Toegang Brussel : Metro Louisa [lijnen 2,6] | Tram : 92,93 | Bus : 27,33,95 | Trein : Brussel-Kapellekerk, Brussel-Centraal

Wij voorzien de mogelijkheid om uw fiets in onze garage in de Coppensstraat 16 A, 1000 Brussel te plaatsen. Gelieve ons op voorhand per e-mail hiervan te verwittigen en ons te telefoneren bij uw aankomst.
Over ons Rechtsdomeinen Advocaten Honoraria News Contact

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren.

Ok